Uslovi korišćenja

Sadržaji na sajtu Benchmark su u vlasništvu Benchmark doo i rezultat su naših istraživanja i prenošenja informacija čitaocima. Preuzimanje sadržaja sa sajta Benchmark i YouTube kanala Benchmark dozvoljeno je isključivo uz poštovanje pravila navedenih na ovoj stranici.

Šta je dozvoljeno?

Nije dozvoljeno preuzimanje sadržaja Benchmarka u potpunosti (tekst, fotografije, video zapisi) i postavljanje na druge WEB lokacije. Dozvoljeno je isključivo kopiranje delova teksta uz jasan link ka stranicama Benchmark sajta na kojima je taj sadržaj objavljen.

Odricanje od odgovornosti

Sve informacije koje se nalaze na Benchmark sajtu proizvod su tumačenja novinara i uredništva Benchmarka, bazirane na osnovu iskustava stečenih testiranjem uređaja ili prenošenjem informacija vezanih za događaje ili novosti sa svetske IT scene. Zadatak Benchmark redakcije je da u duhu pozitivnog odnosa prema zadacima koje obavljamo na najbolji i u najvećoj mogućoj meri verodostojan način prenesemo informacije čitaocima.

Mišljenje Benchmark redakcije ne podrazumeva apsolutnu istinu već isključivo naše lično viđenje situacije – ili kvaliteta i mogućnosti testiranih uređaja. Benchmark ne preuzima direktnu ili indirektnu štetu nastalu korišćenjem informacija na adresi www.benchmark.rs

Korekcije pravila

Benchmark doo zadržava pravo da sva ovde navedena pravila koriguje bez obaveštavanja čitalaca

Pravni sporovi

U slučaju nastalih sporova o neovlašćenom korišćenju materijala sa Benchmark sajta i YouTube kanala Benchmark nadležan je sud u Beogradu. U slučaju preuzimanja i reprodukovanja sadržaja koji se kose sa ovim pravilima od strane inostranih medija, Benchmark zadržava pravo da pokrene sudske sporove u tim državama radi zaštite sopstvenih interesa.