SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT 16G

SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT 16G

SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 6800 XT 16G je još jedan dokaz u prilog tvrdnji da ovaj brend pravi neke od najboljih Radeon grafičkih karti koje su trenutno dostupne na tržištu. Nije to slučajno obzirom na bliske veze sa kompanijom AMD koje traju već više decenija...

  Sadržaj

   Sapphire kao jedan od najlojalnijih i najbližih partnera kompanije AMD u izradi Radeon grafičkih karti je neko od koga očekujemo da ponudi i prikaže nešto više kada su u pitanju modeli sa najnovijom RDNA2 GPU arhitekturom. To se posebno odnosi na modele sa oznakom NITRO+, koji su od ranije poznati kao “créme de la créme” Radeon grafičkih karti. Međutim, to je lakše reći nego učiniti, jer ni ostala premijum imena u svetu PC komponenti ne spavaju, već konstantnim inovacijama čine svoje proizvode sve boljim i biljim. Otuda je u takvim uslovima vrlo teško učiniti Sapphire NITRO+ toliko boljim da ga apriori stavite na sam vrh liste želja prilikom kupovine. 
   Ipak, Sapphire proizvodi imaju jednu bitnu karakteristiku koja dolazi do izražaja u doba masovne proizvodnje i posebno vremenima pojačane tražnje kakvo je trenutno stanje pomame za kripto-valutama, proizvodeći hroničnu nestašicu grafičkih karti. U takvim uslovima proizvođači nastoje da što više zarade, a često se dešava da to čine kroz uštedu na listi troškova za materijale i komponente od kojih se proizvode grafičke karte. Jednom rečju, kroz napravljene uštede u procesu proizvodnje, nastoje da obezbede dodatnu profitnu marginu. Dobro poznajući Sapphire modele, možemo reći da takva praksa ne postoji kod NITRO+ modela. Imajući u vidu brojna “majning” gnezda i iskustva njihovih vlasnika, možemo vam potvrditi da su Sapphire modeli najpoželjniji, da ne kažem najbolje su se pokazali i defnitivno su najpouzdanii na duge staze tokom “žestoke” eksploatacije.
    Nitro_plus_6800XT_1s.jpg
   Dakle, kontinuitet kvaliteta i neprekidni rad na sitnim detaljima pojedinačnih delova grafičke karte, čine taj kontinuirani proces napretka tako karakterističnim za Sapphire Radeon modele. Dodajte tome već poslovično visok kvalite tizrade i upotrebljenih elektronskih komponenti i dobijate razlog zašto Sapphire NITRO+ modele morate staviti u vrh liste grafičkih karti prilikom izbora nekog od AMD Radeon modela. Danas prikazujemo Nitro+ Radeon RX 6800 XT – jednu od najboljih iz ove kategorije gejming grafičkih karti.Šta je to zbog čega bi baš ovu kartu trebalo izabrati među mnoštvom drugih sličnih i skoro jednako brzih? Pitamo jer i on poput drugih do sada testiranih Radeon RX 6800 XT modela, koristi dobro poznati AMD Navi 21 grafički procesor sa 4608 “stream” procesora, 128 MB ultra brzog Infinity keša i 72 Ray akceleratora za podršku Ray Tracing gejming naslovima.
   Tu dolazimo do ključnog detalja. Radne frekvencije grafičkog procesora. AMD deklariše 2015 MHz kao vrednost tipične gejming frekvencije dok se igrate, a u pojedinim trenucima obećava izlet do turbo režima na 2250 MHz. Sapphire za svoj NITRO+ model obećava 2110 MHz u Gaming i 2360 MHz u Boost modu. Da razjasnimo ovo – “Boost” frekvencija je maksimalna vrednost radnog takta GPU procesora dok radi pod punim opterećenjem. Mogućnost da dostignete, da ostvarite maksimalnu vrednost frekvencije i održite je u što dužem vremenu rada i igranja, će zavisiti od mnoštva faktora. Najvažniji su oni koji se tiču grejanja, potrošnje i opterećenja resursa koje proizvodi pokretanje gejming “endžina” konkretne igre. Sa druge strane, “Gaming” frekvencija je očekivana, da ne kažemo realnija vrednost radnog takta grafičkog procesora dok pokreće tipični scenario igara i obično zavisi od  ukupne potrošnje grafičke karte.  
   Nitro_plus_6800XT_2s.jpg 
   Dakle, ove frekvencije variraju i nisu stalne, u šta se možte uveriti monitoring alatom za praćenje rada u okviru AMD Adrenalin softvera. Cilj i čitava nauka se svodi na to – kako učiniti svoj model boljim od konkurentskih je omogućiti NITRO+ modelu da što duže radi u zoni povišenih frekvencija, a to je veliki izazov!
   Ukoliko se igrate pretežno na Full HD rezoluciji, osim podrške monitorima sa visokim osvežavanjem kroz natprosečno velike vrednosti fps-a, teško da ima išta drugo da vam ponudi u odnosu na druge slične karte iz ove klase. Međutim, kada počnete da podižete gejming rezoluciju u 1440p i 4K vrednosti, karta počinje da radi u vrlo stresnim uslovima jer se naprežu kompletni resursi i tada je najteže obezbediti rad grafičkog procesora, video memorije i ostalih delova na radnim vrednostima većim od fabrički deklarisanih. Upravo tada te granične vrednosti rada na ubrzanim frekvencijama proizvode razliku u performansama koje postaju bitne tj u zahtevnim QHD i Ultra HD rezolucijama gde se svaki frejm računa. Nitro_plus_6800XT_13s.jpg

   Da bi se to postiglo, svaki pojedinačni podsistem na grafičkoj karti i njihova podrška moraju besprekorno da funkcionišu, a sve kako bi se rad grafičke karte održao u visokom ritmu radnih frekvencija tokom više-časovnog gejminga. Nije tajna da mnogi proizvođači obećavaju overklokovane radne vrednosti svojih modela, međutim krucijalno je pitanje koliko dugo mogu da izdrže tako radeći, pre nego što se automatski vrate u režim “fabričkih  podešavnaja. Neke to čine u kratkom intervalu tek da ispune obećano i da im niko ne može reći kako nisu “dobacili” do obećanih vrednosti. Drugi pak, poput Sapphire-a rade na tome da obećane radne vrednosti budu isporučene tokom čitavog perioda rada i upotrebe, a to su morate priznate, dve sasvim različite stvari i detalji koje morate imati na umu kao kupac i budući korinsik. Nitro_plus_6800XT_3s.jpg
   Kako Sapphire uspeva da to ostvari? Pre svega razvojem sopstvenih rešenje. Dakle, NITRO+ modeli koriste sopstveno projektovane i optimizovane štampane ploče sa prilagođenim rešenjima koji služe svrsi izvlačenja maksimuma performansi iz konkretnog grafičkog procesora. Kada obezbedite odgovarajući dizajn i primenite kvalitetno VRM rešenje koje će podržati rad ubrzanog GPU procesora sa većom potrošnjom tokom rada, potrebno je ohladiti mnoštovo elektronskih delova i time učiniti njihov rad efikasnim na duži period, kako bi specifikacije imale konkretan smisao i doprinos u radu kroz bolje performanse tj fps.
   Rad na većim frekvencijama, traži više električne energije tj veći napon, a to sa druge strane proizvodi višak toplotne energije. Ukoliko se grafički procesor i video memorija, kao i ostatak elektronike za podršku rada ovih uređaja ne hlade na odgovarajući način, oni će brže izaći iz Boost radnog režima i spustiti radne frekvencije. To se manifestuje kroz oscilaciju i pad vrednosti fps-a tokom gejminga.
   Nitro_plus_6800XT_4s.jpg 
   Zato Sapphire NITRO+ RX 6800 XT koristi nekoliko rešenja kako bi temperaturu i samim tim potrošnju održao na nivou koji obezbeđuje postizanje visokih radnih frekvencija tokom dužeg perioda rada. Pre svih tu je čuveni, trodelni TRI-X hladnjak sa dužinom tela od čak 31 cm i debljnom od 5.5cm. Svojim dimenzijama značajno prevazilazi dužinu štampane ploče, pa otuda koristi prosečeni deo na velikim metalnim leđima karte kada se uz pomoć trećeg ventilatora, značajna površina hladnjaka bukvalno produvava i time efikasnije smanjuje temperatura.
   Pored toga veliko telo hladnjaka je isprepletano sa 5 debelih toplotnih cevi čiji je zadatak da brže prenesu toplotu sa površine grafičkog procesora na ostatak velikog tela hladnjaka, ujednače toplotu i time je brže izbace u okruženje pomoću rada tri velika ventilatora. Hladnjak se sastoji od mnoštva rebara specifičnog oblika slova “V” koji stvaraju talasastu strukturu rashladnih tunela, čime se smanjuje otpor u strujanju vazduha koji hladi i ujedno buke koju stvara forsirani protok svežeg vazduha. Sa druge strane, specifični oblik rashladnih rebara ima zadatak da centralizuje smer strujanja hladnog vazduha u zoni pozicije grafičkog procesora kako bi se brže i lakše eliminisala što veća količina toplote tamo gde je to najpotrebnije.
   Nitro_plus_6800XT_5s.jpg
   Nitro_plus_6800XT_6s.jpg 
   Osim hlađenja GPU procesora bitno je ohladiti VRM deo za napajanje, kao i čipove video memorije. Poznato je da Sapphire koristi najbrže Samsung GDDR6 memorijske čipove. Otuda se koristi posebni deo, međusloj hladnjaka sa specijalnim termo provodnim materijalima visokih karakteristika kako bi se ostvario bolji kontakt u cilju efikasnijeg prenosa toplote sa ovih osetljivih elektronskih komponenti od ključnog značaja za podršku bržem radu grafičkog procesora i čitave karte.
   Značajnu ulogu u sistemu hlađenja imaju ventilatori po kojima su takođe poznati NITRO+ modeli. Za ovaj model su tu unapređeni venitlatori sa hibridnim propelerima. U nameri da spoje najbolje karakteristike centrifugalnih i aksijalnih ventilatora, u cilju postizanja maksimalnog vazdušnog pritiska i istovremeno tihog rada, krajevi propelera su spojeni jednim prstenom. Sistem hlađenja koristi tri ventilatora sa dvostrukim kugličnim ležajevima. Dva većeg prečnika se nalaze na spoljnim pozicijama i za razliku od centralnog se okreću u obrnutom smeru kazaljke na satu kako bi se eliminisale vazdušne turbulencije u prostoru rashladnih rebara. Time se bukvalno razibjaju ostaci toplotnih džepova i sprečava nagomilavanje finih čestica prašine u zoni cirkulacije svežeg vazduha, koje bi nakon određenog perioda upotrebe zapušile otovere i smanjile efikasnost hlađenja.
   Nitro_plus_6800XT_7s.jpg 
   Na kraju, treba pohvaliti i masivna metalna leđa grafičke karte koji igraju ulogu velikog pasivnog hladnjaka čijom se površinom dodatno emituje toplota. Usput daje i neophodnu krutost čitave konstrukcije, inače veoma glomazne karte. Kuriozitet je da njena masa iznosi nepun kilogram što vam govori da je naoubičajeno lagana, “vazdušasta” za kartu koja zahteva skoro tri PCI pozicije u kućištu. Slojevita građa hladnjaka omogućuje da se lakše provetrava i efikasnije hladi dok sa druge strane, obilata upotreba aluminijuma doprinosi manjoj masi. Poređenja radi, referentni AMD Radeon RX 6800XT sa svojim zdepastim hladnjakom i debelim metalnim pločama, teži više tj 1.4 Kg, dok konkurentski modeli mere i do 1.8 Kg. E, to su oni fini Hi-Tech detalji o kojima skrećemo pažnju čitavo vreme dok pričamo o Sapphire NITRO+ modelu i nešto što ga definitivno izdvaja u moru slične konkurencije!
   Grafička karta je sklop više sofisticiranih podsistema koje treba perfektno sinhronizovati tokom rada, kako bi na kraju NITRO+ isporučio očekivano visok nivo performansi. Sapphire je poznat unazad po odličnom upravljačkom softveru i sistemu učitavanja više radnih profila. Tako je i ovog puta kada mikroprekidač na gornjem delu karte koji služi izboru različitih BIOS verzija, prilagođava radne karakteristike grafičke karte vašim trenutnim potrebama – performanse ili tiši rad, birajte sami. Tu je i treća pozicija za softversko “šaltovanje” uz pomoć Sapphire Tri-XX softvera.
   Nitro_plus_6800XT_8s.jpg
   Ovako konfigurisan NITRO+ Radeon RX 6800 XT troši oko 350W električne energije – dakle u pitanju je veliki potrošač kome morate obezbediti kućište adekvatne zapremine i sa obiljem prostora za pravilno provetravanje, ako su vam u mislima maksimalne performanse.  Napaja se uz pomoć dva 8-pinska PCI Express konektora.
   Nitro_plus_6800XT_9s.jpg
   Vezu sa monitorima obezbeđuje prisustvo tri DisplayPort 1.4 i jedan HDMI 2.1 konektor. Moguće je prikazati sliku na četiri monitora istovremeno. Za maksimalneperformanse obezbedite platformu tj ploču i procesor sa podrškom za PCIe Gen4 x16 komunikaciju.Test sisitem:
    testSystem.png
    
   Far Cry 5 Performance:
    FC5_Performance_Chart.png
    
    
   SOTTR Performance:
   SottR_Performance_Chart.png
    
   Division 2 Performance:
    Division2_Performance_Chart.png
    
   Battlefield V Performanse:
    BattV_Performance_Chart.png
    
   Borderlands 3 Performanse:
    BL3_Performance_Chart.png
    
   GEARS 5 Performanse:
   Gears5_Performance_Chart.png 
    
   RAY Tracing Gaming Performanse:
    RTXGaming_Performance_Chart.png
    
   RTXGaming_Performance2_Chart.png
    
   GPGPU App performance:
    App_Performance_Chart.png
   Maksimalna GPU temperatura i potrošnja
    Temperaturaipotrosnja.pngPrilikom instalacije vodite računa o velikim dimenzijama i činjenici da iako je glomazna, kartica je u neku ruku slojevita i pomalo krhka onima koji su navikli grubo da rukuju komponentama. Dakle, minimum pažnje se podrazumeva tokom ugradnje kako bi kartica zauzela idealnu radnu poziciju.
   Nitro_plus_6800XT_10s.jpg 
   Uočavamo i RGB detalj u vidu Sapphire logoa, jedne svetleće lajsne i NITRO logo na leđima, čija se iluminacija može softverski sinhronizovati. Inače poput nekih ranijih modela, tako i kod ovog RX 6800 XT modela, možete poručiti dodatne ukrasne ventilatore koji takođe svetle i sinhronizuju efekte pomoću softvera.
   Ipak na kraju je najlepše to što čitavu prethodnu priču možete potvrditi iskustvom tokom testiranja i rada sa ovom kartom. Da sve prethodno nije prazna priča i šaralaža, pokazuju rezultati. Performanse u igrama naročito na visokim frekvencijama su za svaku pohvalu sa vidljivom marginom prednosti u odnosu na konkurenciju zahvaljujući delotovornosti priče o radu u Boost režimu rada.
   Nitro_plus_6800XT_11s.jpg
   Poslovično slabije performanse beleži u GPU ubrzanim aplikacijama, a što je detalj o kome bi AMD morao da se pobrine u narednoj verziji RDNA arhitekture. 
   Kod premijum modela nisu bitne samo sirove performanse već i faktori koji utiču na neke od najbitnijih parametara rada – visine kretanja radnog takta, temperature, potrošnje i buke. Kako mi to volimo da kažemo – opšte kulture rada.
   Raduje mogućnost da kroz Adrenalin softver uključite Rage mod tj automatski overkloking kada grafička karta značajno ubrzava preko obećanih Boost frekvencija, konstantno održavajući frekvenciju iznad granice od 2.5 GHz tokom gejminga, a da se pri tome temepratura drži u zadatim okvirima, do nekih 70-ak stepeni Celzijusa. Odličan rezultat za Sapphire NITRO+ RX 6800 XT.
    CPUClock.png
    GPUTemperature.png
   U svim kategorijama Sapphire NITRO+ RX 6800 XT se pokazao šampionski, pa nema razloga niti najmanje sumnje osporiti mu titulu do sada najbolje AMD Radeon RX 6800 XT karte koju smo imali prilike da isprobamo i testiramo. Otuda i zaključak da ovaj model i dalje ostaje kruna ponude u ovoj klasi gejming grafičkih karti. Zato ko voli AMD Radeon, neka izvoli NITRO+!
    Nitro_plus_6800XT_12s.jpg
   __________________________________________________
    
   Prednosti:
   –          Top gejming performanse-          Vrhunski rashladni sistem-          Kvalitet izrade-          ARGB opcija-          Inovativni dizajn ventilatora-          Mala masa, obzirom na dimenzije
    
   Nedostaci:
   –          Visoka cena-          Slaba dostupnost-          Performanse u Adobe aplikacijama
   CENA: 1500-2000€

   Ostani u toku

   Prijavi se na newsletter listu i jednom nedeljno cemo ti poslati email sa najnovijim testovima i vestima iz sveta tehnologije.

   Hvala!

   Uspešno ste se prijavili na na naš newsletter! Proverite vaš email nalog kako bi potvrdili prijavu.

   Možda vam se svidi
   Dell G16 7630 (2023) test - brz i glomazan