ASUS Lyra Trio

ASUS Lyra Trio

ASUS Lyra Trio dolazi do izražaja kada imate modernije uređaje poput TV-a sa „smart“ funkcijama i opcijom direktnog „trošenja“ internet sadržaja preko ugrađene WiFi konekcije i ostalih aparata za domaćinstvo sa opcijom povezivanja na net. Dodajte tome postojeći arsenal laptop i desktop raćunara sa gotovo redovnim pritužbama sporog internet rada, „seckanja“ igara i videa pa ćete brzo doći do zaključka kako je nešto potrebno pod hitno učiniti da bi se rešio problem sporog interneta i lošeg bežičnog signala.

  Sadržaj

   ASUS Lyra Trio je pokušaj da se odgovori na sve zahtevniju potrebu bežične komunikacije i neprekidne veze sa internetom u okruženju  savremenog domaćinstva. Naime, kao što to već uveliko osećate na svojoj koži, bežični tj. WiFi način komunikacije je postao standard za elektronske uređaje od mobilnih telefona, laptop računara, televizora pa do nekih kućnih uređaja kao što su frižideri, klima uređaji i sl. Nabrojani uređaji su počeli da komuniaciraju međusobno i da bi sve to funkcionisalo kako treba i na kraju vama kao krajnjem korisniku olakšalo život, potrebna je dobra bežična veza i brz pristup internetu. Otuda je današnja potreba za pouzdanom i brzom WiFi vezom zapravo preka potreba, a ne neki luksuz. Kako bi imali kvalitetan signal u vašoj kući ili stanu uobičajeno se opredeljujemo za dva tipa uređaja: bežične rutere i nešto novije „mesh“ mrežne sisteme. 
    
   Provajderi internet usluga obično korisnicima pozajmljuju klasične bežične ruter uređaje koji imaju tek osnove funkcije i u najvećem broju slučajeva skromne mogućnosti. Glavni problem su dobro pokrivanje kvalitetnim Wi-Fi signalom, brzina protoka podataka i neke napredne funkcionalnosti. Otuda se često opredeljujemo za nabavku uređaj boljih karakteristika koji su ključno unapređenje u navedenim esencijalnim funkcionalnostima. Danas testiramo jedan takav uređaj – ASUS Lyra Trio koji će vam pomoći da u svojoj kući postavite bežičnu mrežu sa dovoljno jakim signalom u svim prostorijama sa velikom brzinom prenosa, ali i nekim dodatnim sigurnosnim funkcijama. 
    ASUSLyraTrio1s.jpg
    
   „Mesh“ sistemi su najnoviji tip bežičnih mrežnih uređaja za domaćinstvo. Sam termin „mesh“ koji u prevodu znači mreža, koristi više uređaja kao pristupne tačke (access point) koje su međusobno bežično povezane. Time što ćete ove uređaje pojedinačno postaviti na ključne pozicije u stanu ili kući, obezbeđujete bolju pokrivenost signalom WiFi mreže i to u delovima u kojima ste do sada imali veoma slab signal ili ga niste mogli ni uhvatiti. Bolja pokrivenost i veći domet kućne WiFi mreže su glavne koristi od upotrebe „Mesh“ sistema pa tako i današnjeg ASUS Lyra Trio uređaja.
    
   Ukoliko imate veći stan ili kuću to znači da ćete uživati u brzoj WiFi mreži ne samo u svakom kutku i sobi već i u bašti, oko bazena i sl. Nedostatak početnih „Mesh“ modela je nešto manja brzina transfera, ali je ASUS Lyra Trio i taj problem rešio nudeći rad na dve talasne dužine i kroz podršku  802.11ac standarda ispunjavajući sve preduslove za brz transfer podataka između bežično povezanih uređaja. 
    
   Suštinski, princip funkcionisanja ovakvih sistema je jednostavan. Većina „Mesh“ sistema je dizajnirana tako da radi sa vašim postojećim ruterom ili onim koji ste već dobili od provajdera internet usluga. Povežete jedan od pristupnih uređaja „Mesh“ sistema preko LAN konekcije i isključite WiFi funkciju vašeg prvobitnog ruter uređaja ili je koristite paralelno kao što smo mi to učinili. Ovo je zgodna opcija kada uređaj provajdera u sebi integriše modem i bežični ruter u jednom uređaju.Uglavnom „Mesh“ bežični sistem je zgodan način za većinu korisnika kada žele da nadograde i poboljšaju mogućnosti bežičnog dometa baznog ruter uređaja bez potrebe da ga menjaju. Upravo tome i služi današnji ASUS Lyra Trio sistem. Lyra Trio se sastoji od tri bežična pristupna uređaja oblika malih „šupljih“, trostranih piramida koje se razmeštaju po prostorijama vašeg stana ili kuće, kako bi poboljšali pokrivanje WiFi signalom i poptuno eliminisali tzv. mrtve zone, oblasti u kojima do sada niste imali mogućnost da se povežete na bežičnu mrežu.  
    ASUSLyraTrio2a.jpg
    
   Svaki pojedinačni Lyra Trio uređaj raspolaže sa dva gigabitna mrežna porta što je prednost u odnosu na konkurentske „Mesh“ sisteme jer možete putem mrežne konekcije povezati dodatni uređaj ili performanse pojedinačnog pristupnog (AP) uređaja (LAN+WAN) dodatno poboljšati ukoliko imate razvedenu mrežnu infrastrukturu po čitavom stanu, pomoću Ethernet utičnica u zidu. Time ćete uticati na veću  brzinu prenosa podataka. 
    
   ASUS Lyra Trio sistem, internet konekciju dobija preko prvog tzv. primarnog uređaja. Samo on se povezuje sa vašim ruterom ili postojećim svič uređajem od koga dobija potrebnu konekciju sa internetom. Otuda će vas svakako izenaditi da se u pakovanju nalaze tri omalena „piramida“ AP, tri strujna ispravljača i jedan Ethernet kabal. Veoma jednostavan komplet koji najavljuje jednako pojednostavljen postupak instalacije. To je i suština jer je namenjen običnom kućnom korisniku bez mnogo tehničkog predznanja o mrežama i funkcionisanju Wi-Fi sistema. 
    ASUSLyraTrio3s.jpg
    
   Nama se posebno svideo način na koji je ASUS razmišljao prilikom dizajniranja Lyra Trio sistema. Dakle, nije u fokusu samo bolji domet i pokrivenost signalom već se mislilo na efekat brzine i većeg transfera podataka. Zbog toga oblik pojedinačnih Lyra Trio uređaja nije slučajno piramidalne strukture jer se u svakom kraku nalazi antena napravljena tako da se u velikoj meri eliminišu smetnje i pri tome maksimalno efikasno emituje bežični signal po vertikalnoj i horizontalnoj osi radi boljeg prijema i performansi uopšte. 
    
   U nastavku toga jasno je da svaki Lyra Trio AP ima tri antene što otkriva i podatak da je podržana 3×3 MIMO tehnologija istovremene komunikacije sa više povezanih uređaja u istom trenutku. Ovaj detalj Lyra Trio sistemu obezbeđuje prednost u odnosu na konkurentske, slične „Mesh“ sisteme sa omni antenama, obezbeđujući više kanala za simultani mrežni saobraćaj ka višetruko povezanim uređajima u istom trenutku jer se svaki Lyra Trio uređaj sa drugim povezuje i komunicira preko tri putanje, povećavajući protok i transfer podataka. Time se postiže efekat maksimalno brze veze i bežičnog interneta bez obzira u kome se delu kuće ili stana nalazite, čak i u onim najzabačenijim. Uz sve to dodajte i činjenicu rada u dvopojasnom režimu (2.4 GHz 3×3 i 5 GHz 3×3 MIMO) što znači da je dizajniran za maksimalno brz i u isto vreme komforan način upotrebe bežične WiFi mreže. 
    
    ASUSLyraTrio4.jpg
    
   U prilog ove činjenice govori i spisak podržanih standarda bežične komunikacije kojima su pokriveni svi trenutno aktuelni uređaji:  802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac sa brzinama transfera do maksimalnih 1300 Mbps. Uređaji su opremljeni sa 32 MB fleš memorije za redovnu nadogradnju upravljačkog softvera i 128 MB RAM-a. Instalacija ASUS Lyra Trio sistema je krajnje pojednostavljena. Zamišljena je tako da je mogu pokrenuti i obaviti manje iskusni korisnici. Za to vam čak nije potreban ni računar. Početak instalacije kreće sa jednim uređajem koji će imati ulogu primarnog Lyra Trio uređaja. Samo njega spajamo sa izvorom internet konekcije. U našem slučaju, mi smo ostavili primarni WiFi ruter modem da radi kako je to i do sada činio sa sopstveno podignutom WiFi konekcijom. U jednoj od prostorija koristimo mali svič kao razdelnik mrežne konekcije i na njega smo prikačili naš prvi Lyra Trio pristupni uređaj. Mrežni kabal ide u WAN/LAN utičnicu i potrebno je još povezati napajanje u vidu zasebnog ispravljača veličine onog koji koristite za mobilne telefone. Aktivnost Lyra Trio uređaja će biti propraćena lepim plavim mlečno umekšanim LED svetlom. 
    ASUSLyraTrio5s.jpg
    
   Uzimamo mobilni telefon i na Google Play servisu pronalazimo Asus Lyra Android aplikaciju, instaliramo je i pokrećemo.  Birate jedan od ponuđenih Lyra sistema kojih ASUS ima nekoliko u svojoj ponudi. Softver je zaista intuitivan i logičan, jer vas vo vreme vodi korak po korak. Koraci su jednostavni i krajnje razumljivi objašnjavajući vam šta treba konkretno uraditi u svakom trenutku, tako da nema nedoumice. Nakon toga će biti inicijalizovan prvi Lyra Trio uređaj i tada mu možete dodeliti poziciju opisom kako bi ga lakše naknadno identifikovali. Definišete naziv nove bežične mreže i adekvatnu lozinku. Lyra Trio praktično kreira novu WiFi mrežu sa sopstvenim opsegom IP adresa koje dinamički dodeljuje povezanim uređajima. U tom pogledu nema mogućnosti da izmenite DHCP opseg adresa.
    
   Nakon toga postavljate drugi Lyra Trio uređaj na željenu poziciju. ASUS preporučuje da za najbolje rezultate Lyra Trio piramide budu u vizuelnom kontaktu jedna sa drugom, ali to je u relanosti praktično neizvodiva situacija ukoliko želite da pokrijete veće stanove i kuće što je bio i sa nama slučaj. Dakle, nismo se držali ovog uputstva i naši Lyra Trio pristupni uređaji su bili „razbacani“ po prostorijama bez međusobne vizuelne veze na nekoj, nazovi razumnoj udaljenosti. 
    
   ASUSLyraTrioApp1s.jpg  
   Softver će inicijalizovati uređaj, povezati ga sa primarnim i pronaći odgovarajući, najmanje opterečeni kanal komunikacije. Nakon što na isti način povežete i treći, poslednji Lyra Trio pristupni uređaj (piramidu) softver će vam prikazati grafički ilustrovanu šemu povezanih uređaja i podatak o broju povezanih korisničkih uređaja na svaki od pojedinačnih AP-a. Potom će proveriti dostupnost novije verzije upravljačkog softvera na internetu i predložiti ažuriranje uređaja. Posle toga možete se povezati sa novouspostavljenom WiFi konekcijom i početi da uživate u blagodetima brzog interneta. Jednostavno, praktično i brzo. Kvalitet signala je ujednačen i jak. Pokrivenost je daleko bolja nego u slučaju korišćenja jednog jakog WiFi ruter uređaja.
    
   Na kraju zaista moramo pohvaliti ASUS za krajnje prostu i nezahtevnu proceduru instalacije koja nije baš česta kod uređaja novije generacije, posebno kada je u pitanju naprednija Wi-Fi bežična oprema. Izmerene brzine su na nivou maksimalne propusne veze koliko iznosi naš internet paket kod lokalnog provajdera, a što je za svaku pohvalu. Naravno, iskusnijim i u delu mrežnog podešavanja vičnijim korisnicima tu su i napredne opcije integracije Lyra Trio sistema u već postojeću lokalnu mrežu pomoću tzv. „bridge“ moda i preusmeravanja portova na matičnom ruter uređaju, ali smo ovog puta hteli da se obratimo i isprobamo kako to izgleda iz ugla jednog prosečno nezahtevnog kućnog korisnika koji želi da unapredi mogućnosti svoje kućne WiFi mreže na najednostavniji način. Ukoliko vam je i ovo komplikovano može još jednostavnije, tako što ćete dodavanje naknadnog Lyra Trio uređaja uparivati sa onim prethodnim pritiskom na taster na bazi uređaja, a on će vas o trenutnom statusu obavestiti odgovarajućom nijansom svetla. Ne može jjednostavnije. 
    
   ASUSLyraTrioApp2s.jpg  
   Osim dobrog kvaliteta signala i brzine, ASUS Lyra Trio omogućuje i neke dodatne funkcionalnosti, a jedna od njih je svakako upravljanje internet vezom koju je moguće pauzirati ili odrediti kada će biti dostupna ili ne i to na nivou profila pojedinačnog uređaja. Možete filtrirati i blokirati neprimerene sadržaje što je itekako poželjna opcija kontrole obzirom da cela porodica koristi prednosti Lyra Trio uređaja. Prisutna je i opcija „gosta“ koji dobija privremeni pristup net-u ali ne vidi ostale uređaje u mreži. AirProtection je sigurnosna Trend Micro tehnologija koja aktivno presreće i blokira maliciozne web stranice kao i uređaje zaražene virusima. Svakako je u pitanju dodatni nivo sigurnosti tako poželjan u slučaju kućnog WiFi okruženja. I to nije sve podržane su neke od trenutno najaktuelnijih tehnologija poput: Smart Home i Amazon Alexa. 
    ASUSLyraTrio6s.jpgTest sistem:
    

   MB
   Gigabyte Aorus X370 Gaming 5

   CPU
   AMD Ryzen 7 1700X

   RAM
   2x8GB HyperX Fury DDR4 2666 CL16 

   VGA
   MSI GTX 1070 Ti GAMING 8GB

   HDD
   Seagate Barracuda ST1000

   SSD
   Kingston A400 240GB

   WiFi
   Tenda AC1300

   Router
   Ubee EVW327

   Laptop
   Lenovo Legion Y600

   USB drive
   Kingston Data Traveler Elite G2

    
   [modul]test=720[/modul] 
    
   [modul]test=721[/modul]
   ASUS Lyra Trio je odličan komplet u situacijama kada trebate da pojačate signal postojeće Wi-Fi mreže ili jednostavno kreirate novu sa boljim dometom i postignete ujednačenu brzinu prenosa internet sadržaja u svakom delu stana ili kuće. Pri tome se vodilo računa da instalacija i upotreba budu maskimalno pojednostavljenje. Performanse su odlične i to u dva ključna krioterijuma: jačine signala i brzine transfera podataka. 
    ASUSLyraTrio7s.jpg
    
   Lyra Trio je najskuplji u ponudi nekoliko ASUS Lyra kompleta jer podržava 3×3 MIMO tehnologiju i radi na dve talasne dužine što je bitno razlikuje od konkurencije. Otuda i srazmerno viša cena od 350€. Mnogi će reći da je puno, ali probajte da napravite kombinaciju rutera sličnih karakteristika i shvatićete da cena prevazilazi onu po kojoj se prodaje Lyra Trio komplet sa tri pristupna uređaja.
    
   Mnogo puta smo se do sada sreli sa zahtevima korisnika koji žive u kućama ili velikim duplex stanovima i koji su muku mučili sa kvalitetom i ravnomerno jakim signalom u čitavom stanu. Bez sumnje smo im rešili situaciju sa dodavanjem AP i rutera, ali nakon prvog problema morali smo da se vraćamo i pomažemo u rešavanju problema koje obični kućni korisnik nije sposoban da samostalno prevaziđe. Toga nema sa upotrebom Lyra Trio sistema. Sve je maksimalno pojednostavljeno, kontrola se vrši preko aplikacije na mobilnom telefonu ili manuelno na samom uređaju bez potrebe za uključivanjem računara. To je veliki kvalitet ASUS Lyra Trio sistema u praktičnom smislu i realnim situacijama korišćenja, a koji priželjkuje vićina korisnika u opisanim situacijama. Pri tome uvek imajte u vidu da se radi o WiFi sistemu visokih performansi.
    
   Sve to još više dolazi do izražaja kada imate modernije uređaje poput TV-a sa „smart“ funkcijama i opcijom direktnog „trošenja“ internet sadržaja preko ugrađene WiFi konekcije i ostalih aparata za domaćinstvo sa opcijom povezivanja na net. Dodajte tome postojeći arsenal laptop i desktop raćunara sa gotovo redovnim pritužbama sporog internet rada, „seckanja“ igara i videa pa ćete brzo doći do zaključka kako je nešto potrebno pod hitno učiniti da bi se rešio problem sporog interneta i lošeg bežičnog signala. 
    ASUSLyraTrio8s.jpg
    
   Zaista se radujemo izlasku naprednih Mesh sistema poput danas testiranog ASUS Lyra Trio jer u znatnoj meri pojednostavljuju rešavanje jednog od ključnih problema današnjice i normalnog funkcionisanja savremene porodice. Oni koji imaju stanove do nekih 80-ak kvadrata neće imati potrebe za ovim uređajem jer je dovoljno imati kvalitetan WiFi adapter na klijent uređaju pa će i ruter koji ste dobili od provajdera u potpunosti  odgovoritei na potrebe takvih korisnika. Međutim, ukoliko se prepoznate u nekoj od prethodno opisanih situacija, a želite kvalitetan WiFi signal uz maksimalne performanse, ne mučite sebe alternativnim rešenjima već olakšajte i ulepšajte sebi svakodnevno uživanje na internetu nabavkom Lyra Trio sistema!
    
   Prednosti:
   – Jednostavna i laka instalacija
   – Integracija u postojeće mrežne resurse
   – Osetno bolja pokrivenost i ujednačenost WiFi signala
   – Visoke vrednosti transfera
   – Idealno rešenje za obične kućne korisnike
   – 3×3 MIMO tehnologija
    
   Nedostaci:
   – Visoka cena
    
   Cena: oko 350€

   Ostani u toku

   Prijavi se na newsletter listu i jednom nedeljno cemo ti poslati email sa najnovijim testovima i vestima iz sveta tehnologije.

   Hvala!

   Uspešno ste se prijavili na na naš newsletter! Proverite vaš email nalog kako bi potvrdili prijavu.

   Možda vam se svidi
   Testirali smo: Motorola RAZR 50 Ultra